Monday, 4 April 2011

03042011

mijn vader
als hars

(te simpel, recht-door-zeebeeld?
de dichter weet dit,
maar beseft maar al te goed
de lyrische kracht van de
me - ta - fo - rie)

harde amber, hiervan erfde ik
de haren
een eikenbast die bloedt

het kookt, verbrandt de bla'ren,
maar het stroomt en kleeft
verbindt het loof met de bast,

de schaduw van zijn grote hart.

No comments:

Post a Comment