Monday, 22 March 2010

22032010

menneskelege vegger
som nærmar seg,
krinsar,
russar som dansar
hop! hop!

de dansar, sjå!, de dansar
vilt
ein til! ein til!

kontrabassar, trompetar
jo, de nærmar seg, sjå!

høga notar! høga notar
midt i natta!

Saturday, 20 March 2010

20032010

i ei verd av blitsar
skriver eg bildar,
stans, togn og
ro.

språket kviler i mine ord.

Thursday, 11 March 2010

Saturday, 6 March 2010

07032010


eit menneske skal ikkje sovne av trist
han skal ha draumar om mòler og havet
og giftarmålet deira.


18012010-06032010


TAUSHET

det oppstod ei pinlig togn mens
eg venta på sumaren
i vårens ljos